Factoring voor PROFEsSIONALS

Aanmelding

HOE MELD IK MIJ AAN?

Na aanmelding via de website nemen wij contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken. Uiteraard kunt u ook zelf contact met ons opnemen via telefoonnummer 020-7220899 of email contact@flowfactoring.nl.

HOE LANG DUURT DE AANMELDPROCEDURE?

De aanmeldprocedure is doorgaans binnen 2 tot 5 werkdagen afgerond.

WELKE DOCUMENTEN MOET IK AANLEVEREN?
  • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
  • Kopie Bankpas
  • Kopie Paspoort
  • Verklaring Betalingsgedrag belastingdienst
AAN WELKE CRITERIA MOET IK VOLDOEN OM KLANT TE WORDEN?

U heeft zelf een bedrijf dat niet levert in de bouwsector. Uw bedrijf heeft geen achterstallige betalingsverplichtingen en uw bedrijf heeft geen lening waarbij uw debiteuren verpand zijn.

Verder factureert u na een afgeronde prestatie.

WAT DOE IK NADAT IK MIJ HEB AANGEMELD?

Wij hebben een aantal gegevens van u en uw klant nodig. Als wij die hebben ontvangen, beoordelen wij uw klant op kredietwaardigheid. Is dit in orde dan kunt u uw factuur of declaratie samen met de goedkeuring van uw klant naar ons opsturen. Op werkdagen betalen wij die binnen 24 uur uit.

Facturatie

WIE MAAKT DE FACTUUR?

U maakt zelf de factuur, op eigen naam, met uw eigen logo. Op elke factuur moet wel een standaard mededeling komen over de cessie van de vorderingen.

HOE LEVER IK MIJN FACTUUR OF DECLARATIE AAN?

U kunt uw factuur of declaratie via email naar ons sturen. Nog handiger is het als u ons in de (B)CC zet als u de factuur naar uw klant stuurt.

WORDT IEDERE FACTUUR OF DECLARATIE GEACCEPTEERD VOOR FACTORING?

Voor het accepteren van een factuur of declaratie hanteren wij een aantal criteria. Deze criteria zijn o.a.: B2B, de vordering moet onbetwist zijn, er moet sprake zijn van een afgeronde goedgekeurde dienst waarvoor de factuur niet reeds is verstuurd, de vordering moet op een Nederlandse partij zijn en het mag geen vordering in de bouwsector zijn.

IS ER EEN MINIMUM FACTUUR BEDRAG?

Nee, de hoogte van een factuur maakt ons niet uit. Omdat er een vast bedrag gerekend wordt voor de screening van uw klant, adviseren wij u wel goed te kijken of het een eenmalige facturatie betreft.

Wij hanteren ook geen minimum bedrag dat u per maand moet factureren of factoren.

HOE LANG ZIT IK VAST AAN DE OVEREENKOMST/ ABONNEMENT?

Wij doen niet aan abonnementen. We gaan een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, die u elke maand zonder opgaaf van redenen kan opzeggen. U zit dus nergens aan vast en blijft geheel flexibel.

IS HET MOGELIJK OM OOK HET G-GEDEELTE VAN MIJN FACTUUR VOORGEFINANCIERD TE KRIJGEN?

Dit is helaas bij geen enkele factoringmaatschappij meer mogelijk. De belastingdienst staat dit niet meer toe.

ZIJN ER NAAST DE FACTORINGFEE EN SCREENINGKOSTEN NOG ANDERE KOSTEN DIE IN REKENING WORDEN GEBRACHT?

Nee. FlowFactoring is heel transparant in de kosten. U weet op voorhand wat de kosten zijn en er worden niet achteraf kosten in rekening gebracht. Ook niet wanneer uw klant de factuur te laat betaald.

Pin It on Pinterest

Share This